Liberec, Vaňurova, Anenská, Františkovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Vaňurova, Anenská, Františkovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
04.05.2020 – 31.10.2020
V Liberci, ve Vaňurově, Anenské, a Františkovské ul., vyměníme zastaralý poruchový vodovod a popraskanou kanalizace, pro cca 250 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se společností innogy ČR s rekonstrukcí plynovodu a s investiční akcí města Liberec, které plánuje provést obnovu dotčených povrchů komunikací.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 100 mm z roku 1954. Potrubí je poruchové, zkorodované, celkově dožilé.

Kanalizace je v ulici Františkovská tvořena potrubím z kameniny DN 400 z roku 1965. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka netěsná, popraskaná, místy chybějí části trub, některé úseky vykazují průhyb a protispád, dochází k nátoku balastních vod, a bylo zjištěno chybné provedení napojení přípojek. V ulici Anenská se nachází kanalizace z betonu DN 300 z roku 1910, je rovněž ve špatném technickém stavu (netěsná, popraskaná, nátok balastních vod, kaverny). Ve Vaňurově ulici je stoka z roku 1965, tvoří ji potrubí z betonu DN 300, i zde kamerová prohlídka prokázala popraskanou, zdeformovanou stoku.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu celkové v délce 522,50 metrů a kanalizace v celkové délce 415,20 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny, u stoky A18 v profilech DN 500 (v délce 38 metrů), DN 400 (105,4 metrů), DN 300 (153,3 metrů), u stoky A18-3 v profilech DN 400 (41,6 metrů) a DN 300 (76,9 metrů). V rámci rekonstrukce dojde k výměně 13 kusů kanalizačních šachet a přepojení 63 kusů kanalizačních přípojek.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100, pro řad A v délce 338,2 metrů, pro řad B v délce 184,3 metrů. Součástí stavby je také přepojení 24 kusů vodovodních přípojek a napojení rekonstruované vodovodu na stávající vodovodní řady.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. května 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 4. září 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies