Liberec, Votočkova - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Votočkova - rekonstrukce vodovodu
30.03.2020 – 30.05.2020
V Liberci, v ulici Votočkova, vyměníme zkorodovaný a poruchový vodovod. Stavbu koordinujeme s rekonstrukcí plynovodu a s investiční akcí města Liberec, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní ocelový řad DN 80, který byl uvedený do provozu v roce 1975. Potrubí je zastaralé a zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je zde tvořena potrubím z kameniny DN 300 z roku 2007, stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu celkové v délce 196,50 metrů.

Rekonstrukce začíná přibližně ve středu křižovatky ulic Karoliny Světlé a Votočkova. Poté pokračuje do ulice Votočkova, spíše při pravé straně komunikace ve směru staničení (od křižovatky ulic Votočkova – Karoliny Světlé). Před domem č.p. 485/22 mění vodovod směr o 90° a pokračuje ulicí Votočkova, při pravé straně. Rekonstrukce končí v křižovatce ulic Votočkova a Jilmová, před kterou řad přechází z pravé strany na levou. Trasa vodovodu vede v celé své délce v místní asfaltové komunikaci.

Stávající vodovod bude nahrazen za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD DN 90. Vodovod bude v celé své délce rekonstruován výkopovou metodou. Bude přepojeno 13 ks vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2020. Vlastní stavební práce probíhají od 15. kalendářního týdne. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 2 měsíce od předání staveniště, tj. do 30. května 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies