Liberec, Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.02.2020 – 15.05.2020
V Liberci, v ulici Zahradní, zrekonstruujeme zkorodovaný vodovod a popraskanou kanalizaci pro cca 300 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem Liberec, které plánuje provést obnovu povrchů komunikace, a se společností GasNet, která provede rekonstrukci plynovodu.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1976. Potrubí je zastaralé a zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je zde tvořena potrubím z betonu DN 300. Jak prokázala kamerová prohlídka, potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, je zkorodované, místy silně zarostlé kořeny, a jdou zde špatně provedené přípojky.

Z uvedených důvodů, spolu s koordinací s městem Liberec a společností GasNet, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 403 metrů a kanalizace v délce 317,5 metrů.

Jedná se o rekonstrukci v úseku od křižovatky s ulicí Norskou až ke křižovatce s ulicí Londýnskou. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300, zároveň bude provedena rekonstrukce 13 ks kanalizačních šachet a přepojení 41 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 200, vč. přípojek uličních vpustí.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 110. V trase bude přepojeno 16 ks vodovodních přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. února 2020. Vlastní stavební práce začnou 26. února 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. května 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies