Lišany, náves - rekonstrukce vodovodu

Lišany, náves - rekonstrukce vodovodu
15.04.2020 – 30.11.2020
V Lišanech, v lokalitě na návsi, provedeme rekonstrukci dožilých a poruchových vodovodních řadů pro cca 100 napojených obyvatel. Stavba bude probíhat v koordinaci s obcí Lišany a společností ČEZ.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady různého materiálu, stáří i dimenze. Jednotlivé úseky byly uvedeny do provozu v letech 1955, 1975, 1976 a 1985. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investičními akcemi (obec a společnost ČEZ), rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 835 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100 SLM RC plus d110,90 a 63 mm a PE 100 RC plus d63 mm v celkové délce 835 m, součástí stavby je přepojení 21 ks vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude provedena ve většině délky bezvýkopovou technologií metodou berstliningu. Budou prováděny výkopy montážních jam pro berstlining a dále výkopy montážních jam v místech navržených armatur a přepojovaných vodovodních přípojek. Část rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou cca v polovině července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies