Litoměřice, Mrázova, rekonstrukce kanalizace

Litoměřice, Mrázova, rekonstrukce kanalizace
04.09.2020 – 30.09.2020
V Litoměřicích, ulici Mrázova, provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace.


Více o stavbě:

V ulici Mrázova, v úseku od č.p. 1332 k č.p. 1619, se nachází stoka, kterou tvoří betonové vejce DN 400/600. Kanalizace je uložena v hloubce 2,65 až 2,93 metrů.

Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace vykazuje korozi materiálu místy nad 50 %, tvoří se kaverny, chybějí stěny, stoka je netěsná a popraskaná. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1932.

Vodovodní řad tvoří potrubí z polyetylenu DN 32, 50 a 63, pochází z roku 1982, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci tak nevyžaduje.

SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 73 metrů.

Stoka bude rekonstruována bezvýkopovou technologií a to sanací rukávem, součástí stavby je přepojení všech kanalizačních přípojek (7 ks).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. srpna 2020.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. března 2021. Aktuální harmonogram prací však počít s dokončením stavby ještě letos (před zahájením zimní technologické přestávky).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies