Litoměřice, Na Vinici - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litoměřice, Na Vinici - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.09.2020 – 15.05.2021
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 161,6 metrů a kanalizace v délce 112,5 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Litoměřicích, Na Vinici.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace BE VEJCE 500/750 na KA DN 500 v celkové délce 109,5 m, vč. přepojení všech domovních přípojek a přípojek od stáv. i nově navržených uličních vpustí.

Předmětem stavby je dále rekonstrukce stávajícího vodovodu LT 80, LT 100 a LT 150 na LT DN 150 v celkové délce 22,1 m a na PE 100 RC+ d160 v celkové délce 139,5 m, vč. přepojení všech stáv. řadů z přilehlých ulic a všech domovních přípojek.

Rekonstrukce kanalizace začíná v ulici Na Kocandě u č.p. 342 a dle staničení pokračuje přes křižovatku ulic Na Kocandě x Na Vinici až k č.p. 1091. Odtud rekonstrukce vede v pravé části komunikace podél chodníku až k č.p. 1017, kde se do šachty napojí stávající kanalizace BE VEJCE 500/750.

Rekonstrukce vodovodu začíná v ulici Na Kocandě u č.p. 1224, odkud kolmo trasa přechází ul. Na Kocandě do stáv. armaturní šachty a dle staničení vede dál až do blízkosti č.p. 1091. Odtud trasa pokračuje dle normy šířkového uspořádání IS v souběhu s kanalizací až za č.p. 1017, kde uhýbá doprava a v pravé části komunikace vede přes stávající armaturní šachtu podél chodníku až k místu napojení stáv. vodovodního řadu LT 150.

Na rekonstruovaném řadu jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (3 ks), které budou v rámci stavby vyměněny, jejich poloha se stavbou nezmění.

V celé délce rekonstrukce kanalizace, vodovodu i přepojení veškerých přípojek se předpokládá provádění v otevřeném výkopu.

Stavba bude probíhat v koordinaci s městem Litoměřice – přechod pro chodce.

IO 01 Rekonstrukce kanalizace

potrubí KA DN 500 .................................... 109,5 m

potrubí PVC DN 300 ..................................... 3,0 m

přepojení přípojek ............................................ 9 ks

IO 02 Rekonstrukce vodovodu

potrubí PE 100 RC+ d160 ......................... 139,5 m

potrubí LT DN 150 ....................................... 22,1 m

přepojení přípojek ............................................. 6 ks

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies