Litvínov, Hamr – rekonstrukce kanalizačního výtlaku

Litvínov, Hamr – rekonstrukce kanalizačního výtlaku
17.10.2019 – 10.07.2020
V Litvínově Hamru, provedeme rekonstrukci výtlačného potrubí, které odvádí splašky od cca 5 000 obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází výtlačné potrubí z litiny DN 300 mm, které bylo uvedeno do provozu v roce 1973. Jedná se o kanalizační výtlak z čerpací stanice odpadních vod, který tlačí pomocí čerpadel splašky dále do gravitačního systému kanalizace. Stávající potrubí výtlaku je ve špatném technickém stavu a je nutná jeho výměna.

Vodovod je tvořen potrubím z oceli DN 300 mm z roku 1994, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci tak nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizačního výtlaku v délce 416 metrů. Dojde k výměně za nové potrubí z polyetylenu PE100 RC+ DN 400 mm. Potrubí bude z větší části rekonstruováno bezvýkopově, metodou relining - zatahováním potrubí menšího profilu, částečně výkopem s pokládkou na pískového lože s bočním a krycím z vhodné zásypové zeminy. Během provádění jednotlivých úseků bude výtlačné potrubí neustále v provozu. To budou zabezpečovat provizorní trasy potrubí vedené po povrchu (bypassy). Pro osazení každého úseku bypassu bude uvažováno po dobu jednoho pracovního dne cca 9h s čerpáním a odvozem splašků z ČSOV dvěma sacími bagry s dostatečným sacím výkonem a převáženým objemem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. října 2019. Stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 44./45. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 10. července 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies