Louny, 28. října, Hrnčířská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, 28. října, Hrnčířská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.04.2020 – 30.11.2020
V Lounech, v ul. 28. října a Hrnčířská, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a děravé kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem, které plánuje v uvedené lokalitě svou investiční akci k obnově povrchů (chodníky) a se SUS obnovu komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 100 z roku 1936 a z polyetylenu DN 50 z roku 1960. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 500 a DN 400. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50 %, netěsné spoje, deformaci, viditelnou zeminu, díry ve dně, nedostatečný profil šachet

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s městem Louny, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 219,71 metrů a kanalizace v délce 172 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace ve stávající nivelitě a trase v ulici Hrnčířská od křižovatky s ulicí Prokopova až do ulice 28. října, po křižovatku s ulicí Tylova. Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady, při řad 1 bude použito potrubí z litiny DN 80 OCM CLASS 40 délky 158,60 metrů, pro řad 2 potrubí z polyetylenu PE d63/5,8mm délky 61,11 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna bezvýkopovou pokládkou + částečně pokládkou do výkopu.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky, pro stoku A bude použito potrubí z kameniny DN 400 délky 103,00 metrů, pro stoku B rovněž z kameniny DN 400 délky 50,00 metrů a polyetylenu DN 250 délky 19 metrů. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna pokládkou do výkopu + částečně bezvýkopovou pokládkou (zatažením nového potrubí PE DN 250 do stávajícího potrubí BE DN 500). Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou cca v polovině července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies