Louny, Riegrova, 28. října - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Riegrova, 28. října - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
26.07.2019 – 30.06.2020
V Lounech, v ulicích Riegrova a 28. října, vyměníme dožilý vodovod z roku 1960 a děravou kanalizaci.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z litiny v dimenzích DN 80 mm a DN 50, a byl uveden do provozu v roce 1960. Potrubí je již dožilé a nachází se cca 1 – 2 metry od kanalizace. Stoku tvoří potrubí z betonu DN 400 mm a DN 500 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka netěsná, koroze cca 50 %, s dírami ve dně a s nevyhovujícími profily šachet.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 298,90 metrů a kanalizace v délce 442,44 metrů ve stávajících trasách v ulici Riegrova od okružní křižovatky za křižovatku s ulicí ČSA a ulici 28. října od křižovatky s ulicí Topolovou až po okružní křižovatku.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 1 řad délky 298,90 metrů a 2 propoje na stávající vodovod celkové délky 32,09 metrů. Pro řad i propojení bude použito potrubí z litiny DN 80 mm. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky a 2 propoje na stávající kanalizaci. Pro stoku A bude použito potrubí z kameniny DN 500 mm v délce 307,92 metrů, propojení na stávající kanalizaci bude tvořit DN 400 mm celkové délky 37,58 metrů. Stoka A i 2 ks propojení na stávající kanalizaci budou prováděny ve výkopu.

Sanace rekonstrukce stoky B proběhne bezvýkopovou metodou a to inverzní rukávovou technologií KAWO v celkové délce 134,52 metrů. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení a rekonstrukce přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech (40. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies