Ltioměřice, Dvořákova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Ltioměřice, Dvořákova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
31.08.2020 – 30.09.2020
V Litoměřicích, ul. Dvořákova, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a netěsné kanalizace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1935. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Hloubka uložení vodovodu je cca 1,6 metrů.

Stoka je tvořena betonovým vejcem DN 500/750 a pochází z roku 1913. Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav, korozi materiálu, netěsnosti. Hloubka uložení kanalizace je cca 3,5 metrů. 

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 130 metrů a kanalizace v délce 124 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace bezvýkopovou technologií, a to zatažením rukávce z tkaniny vyztužené skelnými vlákny, vytvrzeného ÚV lampou, součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí za polyetylenu PE 100 RC DN/OD 90, dojde rovněž k přepojení přípojek. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií berstlining.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. srpna 2020.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. března 2021. Aktuální harmonogram prací však počít s dokončením stavby ještě letos (před zahájením zimní technologické přestávky).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies