Malečov - rekonstrukce vodovodu

Malečov - rekonstrukce vodovodu
14.07.2020 – 14.12.2020
V Malečově vyměníme poruchový dožilý vodovod v úseku mezi čp. 73 k p.p.č. 574, pro cca 80 zásobených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí obce Malečov a jeho výstavbou splaškové kanalizace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 mm z roku 1973. Hloubka uložení je 1,3 až 2,2 metrů. Vodovodní řad vykazuje inkrustaci přesahující 40 %, korozi do 50 %.

Jedná se o nezokruhovanou síť, tudíž dochází při poruše k vyřazení celého řadu. V současnosti evidujeme již 16 poruch.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 492,23 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního potrubí, které bude nahrazeno za potrubí z polyetylenu  PE100 RC+ DN 110. Součástí stavby je přepojení 17 ks přípojek a 3ks nových přípojek.  V rámci stavby budou vyměněny 2ks podzemních hydrantů pro provozní účely.  Stavba bude realizována v komunikaci a v travnatém povrchu.

Stavba bude probíhat v koordinaci s obcí Malečov a jeho investiční akcí k výstavbě splaškové kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. července 2020. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech (31. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 14. prosince 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies