Mimoň, Široká, Okružní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Mimoň, Široká, Okružní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
06.02.2019 – 06.08.2020
V Mimoni, v ul. Široká a Okružní, provedeme rekonstrukci téměř 600 metrů vodovodu a 140 metrů kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Mimoň, které zde plánuje obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 200 z roku 1971 a úsek z litiny DN 80 z roku 1968. Řady jsou již zastaralé s narůstajícím počtem poruch. Stoka je tvořena potrubím z kameniny DN 300 z roku 1978 a úseky různého materiálu v dimenzi DN 300 (z betonu, kameniny, PVC). Kamerová prohlídka prokázala praskliny, posunuté a netěsné spoje, destrukci revizních šachet, chybějící stupačky a poškozená dna. Z výše uvedených technických důvodů stavu sítí a s ohledem na plánovanou investiční akci města k obnově povrchů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 595,5 metrů a kanalizace v délce 139,5 metrů. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu d 225 a d 90 mm.

Rekonstrukce kanalizační stoky „1“ (v ul. Okružní) bude začínat v křižovatce ulic Široká/Okružní/Luční již ve stávající šachtě Š1.1. Rekonstrukce kanalizace IO 01bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 vč. přepojení stávajících, popř. přepojení nových kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a rekonstrukce celkem devíti revizních šachet.  V celé délce rekonstrukce IO 01.1 kanalizační stoky „1“ se předpokládá provádění otevřeným výkopem společně s rekonstrukcí vodovodu IO 02.1. 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v ul. Široká a v ul. Okružní. Trasa rekonstrukce začíná v křižovatce ulic Široká/Ralská. Řad „1“ PE-HD d225 vede v místní asfaltové komunikaci v ulici Široká a Okružní a končí u objektu č.p. 571 v ul. Okružní. Řad „2“ PE-HD d90 vede ulicí Široká v místní asfaltové komunikaci od křižovatky ulic Široká/Luční, kde se napojuje na vodovodní řad „1“ až do křižovatky ulic Široká/Příčná. Řad „3“ PE-HD d90 tvoří odbočku z řadu „1“ z ul. Okružní do zeleně k panelovým domům č.p. 527, 528, 529.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem

Stavbu koordinujeme s městem Mimoň, které bude provádět obnovu komunikace. Stavba bude časově rozdělena na dvě etapy.

Etapa I. bude realizovaná v roce 2019 a zahrnuje rekonstrukci IO 02.1 vodovodní řad 1 (cca 255 m), a IO 01.2 kanalizace šachty.

Etapa II. bude realizovaná v roce 2020 a zahrnuje rekonstrukci IO 02.2 Vodovodní řad 2, IO 02.1 vodovodní řad 1 (cca 206 m), IO 01.1 kanalizační stoka 1, a také IO 02.3 vodovodní řad 3.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. února 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou ve 21. kalendářním týdnu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 18 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies