Most, Bratří Čapků - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Bratří Čapků - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.03.2020 – 09.08.2020
V Mostě, v ulici Bratří Čapků, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1950 a nevyhovující kanalizace z roku 1960, pro cca 150 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm, uvedený do provozu v roce 1950. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. V osové vzdálenosti 2 – 3 metry od vodovodu se nachází kanalizace, je tvořena úsekem z betonu DN 300 mm a z PVC v profilu DN 300 mm. Stoka pochází z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi dna nad 50 %, průhyb stoky, a špatně napojené přípojky.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 247,51 metrů a kanalizace v délce 158,46 metrů.

Rekonstrukci vodovodu IO 01 tvoří 1 řad z litiny DN 80 délky 247,51 metrů a 2 x propoj na stávající vodovod délky 3 metry. Vodovod bude ukládán do výkopu. V rámci rekonstrukce dojde i k přepojení přípojek. Rekonstrukci kanalizace IO 02 tvoří 2 stoky; stoka A z kameniny DN 300 je délky 125,90 metrů, stoka B z kameninyA DN 300 délky 32,56 metrů. Obě stoky budou pokládány do výkopu. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek.

Zásobování objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. března 2020. V těchto dnech probíhá vytyčení inženýrských sítí a zřízení staveniště. V následujících dnech začnou vlastní výkopové práce. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 9. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies