Most, Čsl. armády, za bl. 81 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Čsl. armády,  za bl. 81 -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17.10.2019 – 19.06.2020
V Mostě, v ulici Čsl. armády, provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace a poruchového hlavního rozváděcího řadu, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 5 000 obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází hlavní rozváděcí řad z litiny LT DN 200 mm z roku 1953. Jedná se o hlavní rozváděcí řad pro cca 5 000 obyvatel. Dále je zde úsek vodovodu z litiny LT DN 80 mm, rovněž z roku 1953. Řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu BE DN 300 mm, pochází z roku 1950. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi místy nad 50 %, poškozené dno, vznikající kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 260,91 metrů a kanalizace v délce 222,66 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 200 mm, zčásti dojde k pokládce do výkopu a pod blokem 81 bude vodovod uložen do stávajícího kolektoru. Součástí stavby je i přepojení přípojek.

Pro novou kanalizaci bude využita bezvýkopová sanace. Stoka bude prováděna bezvýkopovou inverzní rukávovou technologií. Součástí rekonstrukce je i přepojení a rekonstrukce přípojek, a rekonstrukce kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. října 2019. Stavební práce začínají v těchto dnech. Dle aktuálního harmonogramu prací má být stavba dokončena do 31. prosince 2019.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 19. 6. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies