Most, Jaroslava Seiferta, U Stadionu - rekonstrukce vodovodu

Most, Jaroslava Seiferta, U Stadionu - rekonstrukce vodovodu
30.03.2020 – 20.12.2020
V Mostě, v ul. Jaroslava Seiferta a U Stadionu, provádíme rekonstrukci vodovodních řadů, pro cca 500 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nacházejí vodovodní řady, kterou jsou tvořeny různým materiálem a stářím. Úsek ocelového vodovodu DN 500 pochází z roku 1968 a jedná se o páteřní řad, který následně pokračuje směrem na Bílinu. Další úsek je tvořen potrubím z litiny DN 150, uvedeným do provozu v roce 1971, a úsekem z litiny DN 125 z roku 1952, kde je v současné době v potrubí protažen řad z polyetylenu d90. Vodovodní řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 600, pochází z roku 1972. Nenachází se v souběhu s vodovodem. Kamerová prohlídka prokázala dobrý technický stoky stav a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 324,91 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 500 (řad 1) v délce 299 metrů a potrubí z polyetylenu DN 150 (řad 2) v délce 25,91 metrů. Součástí stavby je přepojení vodovodních přípojek. Řad 1 bude ukládán do paženého výkopu a část do stávající chráničky pod tř. Budovatelů, řad 2 bude prováděn bezvýkopovou pokládkou a to zatažením nového potrubí PE DN150 do stávajícího potrubí LT DN125 (berstlining).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2020. Vlastní stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech a to provedením nezbytných propojů pro odstavení řadu v ulici U Stadionu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 30. září 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 20. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies