Most, Jiráska, Zahražanská, Vinohradská, V Rokli – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most, Jiráska, Zahražanská, Vinohradská, V Rokli – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.03.2020 – 13.12.2020
V Mostě, v ulicích A. Jiráska a Zahražanská, provádíme rekonstrukci dožilých poruchových vodovodních řadů a popraskané kanalizace, pro cca 650 napojených obyvatel. Stavbu provádíme v koordinace s městem Most, které poté plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí celkem čtyři vodovodní řady. Přiváděcí ocelový řad OC DN 600 z roku 1983 (ul. Jiráskova) a zásobní ocelový řad OC DN 500 z roku 1968 (ul. Jiráskova) nejsou předmětem rekonstrukce. Dále je zde zásobní řad z litiny DN 100 z roku 1932 (ul. Jiráskova) a zásobní řad z litiny DN 150 z roku 1934 (ul. Zahražanská). Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 500, betonové vejce v profilu 600/900, a úsek z kameniny DN 200. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1960. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, jsou díry ve dně, tvoří se kaverny. Některými úseky nebylo možné kamerou projet.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Most, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 394,6 metrů a kanalizace v celkové délce 181,01 metrů.

Dojde k výměně stávající stoky v Jiráskově ulici v rozsahu od stávající šachty Š85631 (v křižovatce ulic Jiráskova a Husitská) po šachtu Š212620 (jihozápadní okraj ulice Zahražanská). Součástí rekonstrukce jsou i krátká napojení na stávající kanalizační řady. Do rekonstruované stoky budou zároveň zaústěny veškeré stávající kanalizační přípojky. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500 v délce 181,01 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny, pro řad V1 v profilu DN 100 v délce 306,01 metrů, a v profilu DN 150 pro řad V2 v délce 88,59 metrů. Na rekonstruované vodovody budou napojeny veškeré stávající vodovodní přípojky v dané oblasti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. března 2020. Vlastní stavební práce byly zahájeny začátkem dubna a to úsekem vodovodního řadu V1.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 9 měsíců od předání staveniště, tj. do 13. prosince 2020. Aktuální harmonogram prací však počítá s dokončením dříve.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies