Most, Komořany, Třebušická, k úpravně - rekonstrukce vodovodu

Most, Komořany, Třebušická, k úpravně - rekonstrukce vodovodu
07.05.2020 – 31.10.2020
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 264 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu v Komořanech, v ulici Třebušická.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu v Komořanech v ulici Třebušická a přilehlé místní komunikaci. Rekonstrukce vodovodu bude začínat ve stávající armaturní šachtě, která je i vodoměrnou šachtou. Tato šachta bude v rámci rekonstrukce upravena tak, aby byla pouze vodoměrnou šachtou. Odbočka veřejného vodovodu DN100 vedoucí dál do areálu Komořany bude řešena mimo šachtu. Odtud bude provedena rekonstrukce vodovodu V1.1, kdy stávající potrubí litinové bude vyměněné za nové litinové potrubí DN100 v délce 111 m a to převážně pomocí bezvýkopové technologie.

V křižovatce s místní komunikací bude rekonstrukce vodovodu V1.1 ukončena a to v místě odbočky. Dále bude od této křižovatky rekonstruován vodovod V1.2 – litinové potrubí DN80 bude převážně bezvýkopovou technologií měněno za potrubí LT DN80 v délce 137 m a to až do koncového bodu – nadzemního hydrantu.

Z vodovodního uzlu ve st. 0,000 km vodovodu V1.1 bude provedena rekonstrukce vodovodu V2 pod silnicí ŘSD v délce 16 m. Ta bude spočívat ve vložení potrubí HDPE d110 do stávajícího potrubí DN150. Veškeré stávající přípojky budou na rekonstruovaný vodovod přepojeny.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies