Most, V. Nezvala, k MŠ - rekonstrukce kanalizace

Most, V. Nezvala, k MŠ - rekonstrukce kanalizace
30.03.2020 – 30.06.2020
V Mostě, v ul. Vítězslava Nezvala v lokalitě u MŠ, provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace, pro cca 200 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se společností United Energy, která zajišťuje výměnu sekundárního teplovodu v kolektoru.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nachází kanalizace z kameniny DN 300 mm, uvedená do provozu v roce 1960. Stoka je popraskaná, s netěsnými spoji, vykazuje zúžený profil a propad trasy. Ve vzdálenosti cca 7 metrů od kanalizace se nachází vodovod z litiny DN 100 rovněž z roku 1960. Řad je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 43,3 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace v původním rozsahu, tj. ve stávající trase a nivelitě. Veškeré stávající přípojky budou přepojeny. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 v délce 40,8 metrů (stoka A) součástí stavby je rekonstrukce dvou betonových šachet DN 1000 a propojení potrubím z kameniny DN 300 v délce 2,5 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2020. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 30. června 2020. Aktuální harmonogram prací však počítá s dokončením naší stavby dříve, a to do konce května.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies