Nová Ves v Horách - rekonstrukce ÚV Nová Ves v Horách

Nová Ves v Horách - rekonstrukce ÚV Nová Ves v Horách
14.04.2020 – 15.12.2020
V Nové Vsi v Horách provedeme stavebně-technologickou rekonstrukci úpravny vody pro cca 400 zásobovaných obyvatel.


Více o stavbě:

Stavební objekt nadzemní úpravny vody byl vybudován v 70. letech minulého století. Tato úpravna vody čerpá surovou vodu z vrtů.

Stavební objekt nad filtry je ve špatném technickém stavu, rovněž objekt pomocných provozů vyžaduje rekonstrukci. Stávající litinové potrubí a technologie ÚV, která pochází z doby výstavby úpravny, jsou v důsledku značné vlhkosti a horského prostředí silně zkorodované a rovněž vyžadují rekonstrukci.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce nadzemní části stavebního objektu SO 01 a rekonstrukce technologie ve stávající úpravně vody.

Stavba bude zahájena bouracími pracemi stávajícího objektu. Následně dojde k výstavbě nové provozní budovy, nové elektroinstalace a elektrotechniky, vč. nového vystrojení technologie úpravny vody – vnitřní trubní rozvody, příslušné armatury, tvarovky, filtry.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. dubna 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 14. října 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies