Nový Bor, Jiráskova - rekonstrukce vodovodu

Nový Bor, Jiráskova - rekonstrukce vodovodu
13.05.2020 – 30.09.2020
V Novém Boru, v ulici Jiráskova, provedeme rekonstrukci zastaralého a poruchového vodovodu. Stavbu koordinujeme s městem, které po dokončení stavby plánuje svou investiční akci k obnově povrchů komunikace a chodníků.


Více o stavbě:

V ulici Jiráskova (od křižovatky s ul. Tř. T. G. Masaryka po ul. Palackého) se nachází vodovodní řad z PVC v profilu DN 110 z roku 1975. Dále vede úsek z PVC DN 160, uvedený do provozu také v roce 1975. Vodovodní řady jsou z zastaralé, s narůstajícím počtem poruch, použitý materiál je nekvalitní.

Kanalizaci tvoří potrubí z PVC z roku 1977, kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 156,30 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE100 RC+ DN 160. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 5 ks, přepojení odbočného řadu PVC160 v ulici Alšova a osazení 3ks podzemních hydrantů DN80 (určených pro technické účely).

Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. května 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 9. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies