Nový Bor, Skalická – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, II. etapa

Nový Bor, Skalická – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, II. etapa
09.08.2019 – 31.05.2020
V Novém Boru, v ulici Skalická, probíhá 2. etapa rekonstrukce velmi poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 100 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem Nový Bor a jeho následnou obnovou povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu PE 160 mm z roku 1980. Jedná se o velmi nekvalitní materiál, který je silně poruchový, celkem bylo provedeno již 27 oprav poruch. Kanalizaci tvoří v horním úseku ulice gravitační stoka z kameninového potrubí a zčásti z PVC potrubí v profilu DN 300 mm. Stoka vykazuje podélné i příčné praskliny. Ve střední části ulice je kanalizace tvořena potrubím z kameniny DN 300 mm. Stoka je rovněž ve špatném technickém stavu, kamerová prohlídka prokázala praskliny, kaverny, posunuté trubní spoje, místy protispády.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 441,07 metrů a kanalizace v délce 324,28 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HD-PE RC+ DN 160 mm. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 26 ks a 2 ks podzemního hydrantu DN 80 mm (určené pro technické účely). Na řad jsou napojeny odbočující řady z ulice Skalická do ulic Na Výsluní a Ke Koupališti. Na Výsluní jsou odbočující řady v dimenzi DN 100 (dl. 5,82 metrů) a DN 150 (dl. 2,06 metrů). Ke Koupališti jsou odbočující řady v dimenzi DN 80 (dl. 9,88 metrů).

Pro novou kanalizaci stoky A1 bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm v celkové délce142,80 metrů. Na stoce bude vyměněno 5 revizních šachet o průměru DN 1000, bude přepojen 11 ks přípojek a 1 ks uliční vpusti. Stoka A2 bude rovněž z kameniny v profilech DN 300 a DN 400 v celkové délce 175,22 metrů. Součástí stavby je přepojení 16 ks kanalizačních přípojek a 4 ks uličních vpustí. Stoka A3 bude provedena z kameniny DN 400 v délce 6,26 metrů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce běží na plné obrátky. Dle původní smlouvy o dílo měla být stavba dokončena do 31. prosince 2019, dochází však k rozšíření stavby do ulice Ke Koupališti a harmonogram tak předpokládá (jak na jaře dovolí klimatické podmínky v pokračování stavebních prací) dokončení stavby do května 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies