Nový Bor, Na Výsluní, Ke Koupališti - rekonstrukce vodovodu

Nový Bor, Na Výsluní, Ke Koupališti - rekonstrukce vodovodu
24.06.2020 – 30.11.2020
V Novém Boru, v ulicích Na Výsluní a Ke Koupališti, vyměníme dožilé poruchové vodovodní řady. Stavbu koordinujeme s městem, které po dokončení stavby plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ul. Na Výsluní se nachází vodovodní řad z polyetylenu v profilu DN 160 mm z roku 1970. Potrubí je z nekvalitního materiálu, který způsobuje četné poruchy. Dále je zde úsek vodovodu z PVC v profilu DN 160 mm z roku 1976. Řad je rovněž velmi poruchový, často praská. V ul. Ke Koupališti je vodovod z polyetylenu DN 90 mm z roku 1970, řad je rovněž velmi poruchový. Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 400 mm a PVC DN 315 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s městem a společností ČEZ, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 533,61 metrů. Společnost ČEZ bude provádět rekonstrukci kabelů a jejich umístění do místních chodníků, město Nový Bor následně provede obnovu povrchů.

Stávající vodovodní řad V1 v ulici Na Výsluní bude vyměněn za polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN 160 v délce 256,56 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 16 ks a 1 ks podzemního hydrantu DN80 (určený pro technické účely). Na řad jsou napojeny odbočující řady z ulice Zahradní (DN 90 a DN 110) a Meruňková (DN 110). Stávající vodovodní řad V2 bude rekonstruován s použitím polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN 110 v délce 73,76 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 6 ks. Řad V3 bude proveden z polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN 90 v délce 121,91 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 3 ks. Vodovodní řad propojuje řady V1 a V4 v ulicích Na Výsluní a Ke Koupališti. Stávající vodovodní řad V4 v ulici Ke Koupališti bude vyměněn za polyetylenové potrubí PE100 RC+ DN 90 v délce 16,01 metrů. Na vodovodním řadu nejsou vodovodní přípojky, pouze 1ks podzemního hydrantu DN80 pro technické účely. Rekonstrukce vodovodního řadu V5 v ulici Ke Koupališti je vymezena ulicemi Skalická - U Trati. Řad V5 bude proveden z polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN 90 v délce 65,37 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu V5 je přepojení vodovodních přípojek v počtu 2 ks a 1 ks podzemního hydrantu DN80 (určený pro technické účely). Pokládka potrubí (řadů V1 až V5) bude provedena v paženém otevřeném výkopu s použitím stavební techniky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. června 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies