Obrnice, České Zlatníky, za farou - rekonstrukce vodovodu

Obrnice, České Zlatníky, za farou - rekonstrukce vodovodu
24.02.2020 – 24.05.2020
V Českých Zlatníkách, jež jsou místní části obce Obrnice, provedeme rekonstrukci inkrustovaného a poruchového vodovodu z roku 1964.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nachází ocelový vodovodní řad DN 100, uvedený do provozu v roce 1964. Řad je již dožilý, inkrustovaný, s narůstajícím počtem poruch, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci v celkové délce 231,2 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii.

Rekonstrukce se týká řadu 1 v délce 69,2 metrů, řadu 2 v délce 61,7 metrů, a řadu 3 v délce 100,3 metrů. Při rekonstrukci vodovodních řadů budou přepojeny stávající vodovodní přípojky v celkovém počtu 6 ks. Rekonstrukce vodovodního potrubí bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu rýhy. Součástí rekonstrukce je výměna tvarovek a armatur.  Před realizací stavby budou odstraněny zpevněné povrchy. Po realizaci budou zhotovitelem obnoveny povrchy do původního stavu.

Rekonstruované vodovodní řady budou v některých úsecích při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. února 2020.

V těchto dnech začíná vytyčení inženýrských sítí, následovat bude příprava suchovodu (provizorní vodovod), ve 12. kalendářním týdnu dojde k přepojení řadu na provizorní vodovod (předpoklad 17. 3. 2020). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 24. května 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies