Orasín, Boleboř - rekonstrukce vodovodních řadů

Orasín, Boleboř - rekonstrukce vodovodních řadů
01.08.2019 – 30.06.2020
V Orasíně, místní části obce Boleboř, vyměníme poruchové vodovodní řady v celkové délce 1157,30 metrů pro cca 120 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady z polyetylenu PE d110 a PE d90, které byly uvedeny do provozu v roce 1977. Řady jsou z nekvalitního materiálu a velmi často poruchové. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 1157,30 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících trubních vedení vodovodu. Provádění stavby je navrženo klasickou výkopovou pokládkou, část trasy bude realizována bezvýkopově a to řízeným podvrtem, včetně odstranění resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Stávající potrubí PE d110 a PE d90 v délkách 955,3 a 202,0 metrů bude nahrazeno novým polyethylenovým potrubím PE 100 d110 x 6,6 mm délky 605,3 metrů; PE 100 d90 x5,4 mm délky 465,3 metrů a d63 x 3,8 mm délky 86,7 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. srpna 2019.

Vlastní stavební práce začaly v polovině srpna a podle aktuálního harmonogramu prací má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 30. 6. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies