Osek, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Osek, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.03.2020 – 31.08.2020
V Oseku, ulici Husova, vyměníme dožilý vodovod a popraskanou kanalizaci, pro cca 80 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Osek.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodního řadu z oceli DN 80 a úsek z litiny DN 80. Oba řady byly uvedeny do provozu v roce 1975. Vodovod je již dožilý a poruchový. Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 500 a betonovým vejcem DN 300/525. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50 %, praskliny, díry ve dně, zborcené části kanalizace, tvořící se kaverny, nedostatečný profil šachet, vadné napojení stoky na šachty i špatně napojené přípojky. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 261,4 metrů a vodovodu v délce 291,5 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena ve stávající trase a se změnou trasy mezi šachtami Š1A a Š2A, dále pak mezi šachtami Š8A a Š9A. Stávající potrubí kanalizace a kanalizační šachty budou zdemolovány a nahrazeny novým kanalizačním potrubím a revizními šachtami. V místě změny trasy kanalizace bude stávající kanalizační potrubí zaplaveno, šachty budou zrušeny (zhlaví bude ubouráno, prostor šachty bude zasypán). Bude provedena demolice a výstavba 4 ks uličních vpustí včetně napojení na kanalizaci. V rámci rekonstrukce dojde k přepojení kanalizačních přípojek. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena ve stávající trase. Stávající potrubí bude zdemolováno a bude nahrazeno novým vodovodním potrubím. V rámci rekonstrukce vodovodu budou přepojeny vedlejší řady a vodovodní přípojky. Pro nový vodovod bude použito litinové potrubí DN 80. Pokládka kanalizačního a vodovodního potrubí bude provedena do otevřeného zapaženého výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. března 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (16. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies