Podbořany, Bedřicha Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Podbořany, Bedřicha Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
30.04.2019 – 30.06.2020
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 523,25 metrů a vodovodu v délce 508,60 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Bedřicha Smetany se nachází litinový vodovod DN 150 mm z roku 1985. V ulici Husova je vodovodní řad tvořen potrubím rovněž z litiny DN 100 mm a pochází z roku 1955. Stoka je v ulici B. Smetany tvořena úseky z betonového potrubí DN 300, DN 400, a DN 500, dále pak úsekem z kameniny DN 300 mm. V ulici Husova tvoří kanalizaci úseky z betonu DN 300 mm a z PVC DN 300 mm.

Vodovodní řady jsou dožilé, a jsou na nich napojeny přípojky vyžadující opravu. Co se stoky týče, tam prokázala kamerová prohlídka vysoký stupeň materiálového opotřebení, místy nad 50 %, díry ve dně, praskliny, a nevyhovující šachty. S ohledem na technický stav sítí a z důvodu koordinace s rekonstrukcí plynovodu rozhodla SVS o zařazení stavby do letošního investičního plánu k provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 523,25 metrů a vodovodu v délce 508,60 metrů. V rámci rekonstrukce kanalizace dojde k výměně za nové potrubí z kameniny vč. rekonstrukce šachet. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu. V celé trase proběhne stavby v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies