Postoloprty, Revoluční, Klášterní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Postoloprty, Revoluční, Klášterní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.03.2020 – 30.11.2020
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalazice v délce 482,3 metrů a vodovodu v délce 275 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Postoloprtech, v ulici Revoluční a Klášterní.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající jednotné kanalizace z důvodu poškozeného kanalizačního potrubí. Jedná se o rekonstrukci tří stávajících kanalizačních stok, kde v některých částech není přesně známa trasa stávající kanalizace a to z důvodu některých zakrytých poklopů stávajících kanalizačních šachet nebo nemožností provedení kamerových prohlídek. IO 01.1 Stoka A, ul. Revoluční, Klášterní.

Stoka A je navržena v celkové délce 422,3 m z kameninového potrubí KTH DN 400mm, včetně přepojení 32 ks stávajících kanalizačních přípojek a 8 ks stávajících uličních vpustí. Rušení stávající kanalizace při stavbě stoky A v místech, kde není přesně známa trasa stávající kanalizace, se předpokládá v celkové délce cca 185,5 m. Při stavbě stoky A bude také zrušena stávající kanalizace, která vede přes pozemek č.p. 425 a to v úseku mezi šachtami Š85060 - Š85059 v délce cca 21,5 m. Přítok do šachty Š85059 bude zazděný. IO 01.2 Stoka A1, ul. Revoluční Stoka A1 je navržena v celkové délce 118,5 m z kameninového potrubí KTH DN 300mm, včetně přepojení 7 ks stávajících kanalizačních přípojek a 3 ks stávajících uličních vpustí. Stoka je vedena ve stávající trase. IO 01.3 Stoka A2, ul. Revoluční Stoka A2 je navržena v celkové délce 60,0 m z kameninového potrubí KTH DN 300mm včetně přepojení 6 ks stávajících kanalizačních přípojek a 1 ks stávající uliční vpusti . Rušení stávající kanalizace při stavbě stoky A2, která nebude zastižena výkopem , neboť je nad ní uložen stávající plynovodní řad, se předpokládá v délce cca 59,0 m.

Dále dojde k rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Revoluční, který je nevyhovující a vykazuje četné poruchy. V ulici Revoluční bude provedena rekonstrukce dvou koncových vodovodních řadů. V ulic i Klášterní je rekonstrukce vodovodního řadu vyvolána prováděnou rekonstrukcí kanalizace, kde stoka A vede v těsném souběhu s trasou stávajícího vodovodu. Rekonstrukce vodovodních řadů je vedena ve stávající trase.IO 02.1 Řad A, ul. Revoluční Rekonstrukce řadu bude provedena z potrubí PE 100 RC d90 mm v celkové délce3,5m a PE 100 RC d63 mm v celkové délce 110,5 m, včetně přepojení 2 ks stávajících vodovodních přípojek.IO 02.2 Řad B, ul. Revoluční Rekonstrukce řadu bude provedena z potrubí PE 100 RC d63 mm v celkové délce99,5 m, včetně přepojení 8 ks stávajících vodovodních přípojek.IO 02.3 Řad C, ul. Klášterní. Rekonstrukce řadu bude provedena z potrubí PE 100 RC d90 mm v celkové délce61,5 m, včetně přepojení 4 ks stávajících vodovodních přípojek.

Kapacity:

  • IO 01.1 Stoka A, ul. Revoluční, Klášterní, KTH DN 400 mm - 422,3 m, přepojení přípojek 32 ks, přepojení uličních vpustí 8 ks
  • IO 01.2 Stoka A1, ul. Revoluční, k přepojení přípojek 7 ks, přepojení uličních vpustí 3 ks
  • IO 01.3 Stoka A2, ul. Revoluční, KTH DN 300 mm - 60,0 m, přepojení přípojek 6 ks, přepojení uličních vpustí 1 ks
  • IO 02.1 Řad A, ul. Revoluční, DN 80 (d90) HDPE PE 100 RC - 3,5 m, DN 50 (d63) HDPE PE 100 RC - 110,5 m, přepojení přípojek 2 ks
  • IO 02.2 Řad B, ul. Revoluční, DN 50 (d63) HDPE PE 100 RC - 99,5 m, přepojení přípojek 8 ks
  • IO 02.3 Řad C, ul. Klášterní, DN 80 (d90) HDPE PE 100 RC - 61,5 m, přepojení přípojek 4 ksTH DN 300 mm 118,5 m
Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies