Radonice – rekonstrukce vodovodu

Radonice – rekonstrukce vodovodu
05.08.2019 – 30.06.2020
V Radonicích provedeme rekonstrukci poruchových vodovodních řadů z roku 1971 v celkové délce 846 metrů pro cca 450 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 100 a DN 80, které byly uvedeny do provozu v roce 1971. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 846 metrů. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících vodovodních řadů, která bude provedena z potrubí z tvárné litiny DN 100 a DN 80 v celkové délce 846 metrů (DN 100 v délce 656 m a DN 80 v délce 190 metrů) vč. přepojení 51 ks vodovodních přípojek.

Trasa uvedených vodovodních řadů vede v komunikacích s asfaltovým povrchem. Součástí stavby jsou i tři propoje řadu IO 02 na stávající vodovodní řady z potrubí z tvárné litiny DN 80, DN 100 a DN 150 v celkové délce 30 metrů.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena otevřeným výkopem. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba bude rozdělena do etap:

  • I. etapa: 2. 9. 2019 – 29. 11. 2019, úsek vodovodu LT DN 80 mm „IO 01.2“ v délce 190 metrů
  • II.etapa: 1. 4. – 2020 – 30. 6. 2020,  úseky vodovodu LT DN 100 mm „IO 01.1“ v délce 254 metrů a „IO 02“ v délce 402 metrů

Postup prací může být ovlivněn nepříznivými klimatickými podmínkami, geologickými podmínkami, archeologickými nálezy, havarijními stavy inženýrských sítí či technickými požadavky provozovatele SčVK při výstavbě.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. srpna 2019. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies