Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
10.10.2019 – 30.06.2020
V Rychnově u Jablonce nad Nisou, v ulici Nádražní, vyměníme 260 metrů kanalizace a 408 metrů vodovodu pro cca 150 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu a obnovou komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1935. Potrubí je zastaralé, zkorodované,  s narůstajícím počtem poruch, armatury jsou nefunkční.

Dále se zde nachází kanalizace, kterou tvoří potrubí z betonu DN 300 mm. Potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny. Další úsek kanalizace tvoří zděné potrubí z kamene v profilu DN 500/600 mm a úsek z betonu DN 400 mm. Stoka je v havarijním stavu, a nebylo možné provést prohlídku kamerou v celém úseku.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce 260 metrů kanalizace a 408 metrů vodovodu.

Kanalizační stoky a vodovodní řad budou umístěny v nové trase v komunikaci (stávající umístění je v chodníku, kde nelze zajistit rekonstrukci). Pro objekt nádražní budovy bude vybudována nová splašková kanalizace (stoka„3“ a „4“).

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny:

 • LTH DN 80 – 44,50 m
 • LTH DN 100 – 341,00 m
 • LTH DN 150 – 22,50 m
 • Přepojení přípojek 16 ks
 • Propojení stáv. řadů:
  • LTH DN 80 – 14,50 m
  • LTH DN 100 – 1,00 m      
  • LTH DN 150 – 23,50 m

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny:

 • Kanalizační stoka „1“:
  • KTH DN 300, dl. 173,00 m
  • Propojení stáv. stoky KTH DN 300, dl. 7,0 m
  • Přepojení a dopojení přípojek 7 ks
  • Rekonstr. příp. č.p. 472
 • Kanalizační stoka „2“:
  • KTH DN 300, dl. 57,00 m
  • Přepojení a dopojení přípojek 2 ks
 • Kanalizační stoka „3“:
  • KTH DN 250, dl. 24,00 m
  • Přepojení přípojek 1 ks
 • Kanalizační stoka „4“
  • KTH DN 250, dl. 6,00 m
  • Přepojení přípojek 1 ks

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. října 2019. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (43. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies