Smržovka, Sklářská - rekonstrukce kanalizace

Smržovka, Sklářská - rekonstrukce kanalizace
30.04.2020 – 30.06.2020
Ve Smržovce, v ulici Sklářská, provádíme rekonstrukci staticky narušené, zdeformované a popraskané kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem, které v uvedené lokalitě provede svou investiční akci, rekonstrukci uličních vpustí.


Více o stavbě:

V ulici Sklářská se nachází stoka z betonového potrubí DN 200, která byla uvedena do provozu v roce 1959. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí staticky narušené, zdeformované, popraskané, vykazuje silný obrus stěn a korozi materiálu.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 32,50 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 250. Rekonstrukce kanalizace začíná v křižovatce ulic Komenského a Sklářské, kde dojde k vybudování nové betonové, prefabrikované šachty Š1 o DN 1000. Dále rekonstrukce pokračuje mezi domy č.p. 889 a 873 do ulice Sklářská. Rekonstruovaná stoka vede přibližně vprostřed komunikace a je vedena v přímém směru až ke koncové šachtě, do které bude přepojena uliční vpust UV 2. Koncová šachta Š2 bude betonová, z prefabrikovaných dílců DN 1000. Dále dojde k přepojení celkem 8 ks kanalizačních přípojek.

V rámci stavby město Smržovka provede na své náklady rekonstrukci uliční vpusti UV2, výstavbu nové uliční vpusti přibližně v polovině trasy rekonstrukce a zasazení svodnic, které budou zaústěny do uličních vpustí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. dubna 2020. Vlastní stavební práce v těchto dnech již začaly. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději dva měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 30. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies