Světec, Úpoř - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Světec, Úpoř - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
15.04.2020 – 15.10.2020
V Úpoři vyměníme dožilý inkrustovaný vodovod a popraskanou kanalizaci pro cca 60 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 60 a DN 80  z roku 1930. Řady jsou dožilé, silně inkrustované, často dochází k zákalům. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 z roku 1934. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, v havarijním stavu, lokálně je viditelná zemina.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 378,50 metrů a kanalizace v délce 233 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Jedná se o rekonstrukci stoky A, která je vedena ve stávající trase a v krajnici komunikace III. tř. č. 25326. Součástí stavby je i přepojení nebo oprava všech funkčních kanalizačních přípojek.

Dále dojde k výměně stávajícího vodovodu ve stávající trase a niveletě, která vede v první polovině samostatně v krajnici komunikace a v druhé polovině trasy vede v souběhu s rekonstruovanou stokou A v kraji komunikace III. tř. č. 25326. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80. Součástí stavby je i přepojení nebo oprava všech vodovodních přípojek.

Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. dubna 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. října 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies