Teplice, Jugoslávská 2663-2731 – rekonstrukce vodovodu

Teplice, Jugoslávská 2663-2731 – rekonstrukce vodovodu
04.06.2019 – 31.08.2020
V Teplicích, v ul. Jugoslávská, provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu z roku 1970 v celkové délce 283 metrů pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Teplice, které plánují v uvedené lokalitě obnovu chodníků.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1970. Potrubí je již dožilé a poruchové. Vzhledem k jeho technickému stavu a s ohledem na plánovanou investiční akci města Teplice rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Co se kanalizace týče, je tvořena betonovým potrubím DN 400 mm, kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je výměna vodovodu v ulici Jugoslávská od ulice Opavská až za dům č. p. 2731 s napojením na vodovodní řad LT DN100 v ul. Jugoslávská, v celkové délce 283 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN 80. Trasa vodovodu je vedena na hranici chodníku a předzahrádek řadových rodinných domů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena před obnovou chodníků, kterou plánuje provést statutární město Teplice.

Vodovod bude ukládán do otevřeného zapaženého výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. června 2019. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (26. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2020 (z důvodu koordinace stavby s městem Teplice).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies