Teplice, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace , II. etapa

Teplice, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace , II. etapa
02.03.2020 – 30.11.2020
V Teplicích, v ulici Lounská, provádíme 2. etapu rekonstrukce poruchového vodovodu a popraskané kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem, které plánuje provést obnovu komunikace.


Více o stavbě:

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající jednotné kanalizační stoky na nové z trub KTH 400 v celkové délce 191,5 m, vč. přepojení 21 ks kanalizačních přípojek vč. UV, a stávajících vodovodních řadů na nové z LTH 200 v celkové délce 191,9 m, vč. přepojení 10 ks přípojek. Vodovodní přípojka se sestává z části, která vede v původní trase a z části kde je o přeložku. Přeložka je nutná z důvodu nedodržení ochranného pásma objekty trolejového vedení. Není možné rekonstruovat vedení uložené pod masivními betonovými bloky sloupů TV. Zařízení jsou uložena převážně v asfaltových komunikacích, chodnících a částečně zelených pruzích.

Kapacity: IO 01 Rekonstrukce kanalizace stoka A

KTH 400 – cca 191,5 m

Přepojení přípojek cca 21ks

  IO 02 - Rekonstrukce vodovodu řad 1

LT200 – celková délka – 191,9m

Objekt je rozdělen na dvě části:

  IO 02.1 Rekonstrukce vodovodu řad 1, 1.ČÁST

STÁVAJÍCÍ TRASA

LTH200 – 118,3m

přepojení přípojek cca 5 ks

provedení 1ks hydrantu na DN80

  IO 02.2 Rekonstrukce vodovodu řad 1, 2. ČÁST

PŘELOŽKA

LTH200– 73,6 m

přepojení přípojek cca 5 ks

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies