Teplice, Ruská, Mostecká, Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Ruská, Mostecká, Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.05.2019 – 21.03.2020
V Teplicích, v ulicích Ruská, Mostecká, a Duchcovská, provedeme rekonstrukci poruchových vodovodních řadů a havarijního stavu kanalizace, pro cca 1 000 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Ruská se nachází vodovod tvořený potrubím z litiny LT DN 80 mm z roku 1945. V ulici Mostecká je vodovod z litiny LT DN 100 mm z roku 1960. V ulici Duchcovská se nachází vodovod z litiny LT DN 150 mm, rovněž uvedený do provozu v roce 1960. Zmiňované vodovodní řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je v ulici Ruská tvořena potrubím z kameniny KA DN 300 mm, je popraskaná, zdeformovaná. V ulici Mostecká je stoka tvořena úseky z kameninového potrubí KA DN 300 mm a úsekem z betonového vejce DN 600/1050 mm. I tyto úseky kanalizace vykazují nevyhovující stav, stoka je popraskaná, vejčitý profil je v havarijním stavu. Rovněž v ulici Duchcovská je kanalizace v havarijním stavu, tvoří ji betonové vejce DN 600/1050, místy nebylo z důvodu tvořících se kaveren projekt kamerovou prohlídkou. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 419,8 metrů a kanalizace v celkové délce 257,2 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito betonové vejce DN 600/900 mm a úseky z kameninových trub hrdlových KTH DN 400 mm a DN 300 mm. Součástí stavby je i přepojení 61 ks kanalizačních přípojek. Dále dojde k výměně stávajících vodovodních řadů za nové litinové potrubí LTH DN 150, 100, a 80 mm, vč. přepojení 36 ks přípojek. Stavba proběhne v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. května 2019.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (24. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 10 měsíců od předání staveniště, tj. do 21. března 2020. 

Stavba je koordinována s městem Teplice, které plánuje v ulici Ruská provedení obnovu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies