Teplice, Unčínská - rekonstrukce vodovodu

Teplice, Unčínská - rekonstrukce vodovodu
02.07.2020 – 15.12.2020
V Teplicích, v ul. Unčínská, provádíme rekonstrukci poruchového vodovodu pro cca 1000 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města (veřejné osvětlení) a s ČEZ Teplárenská.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu DN 160, který byl uveden do provozu v roce 1987. Řad je z nekvalitního materiálu a velmi často poruchový.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 362,70 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních řadů ve stávajících trasách, které jsou vedeny převážně v nezpevněných zatravněných plochách a částečně v asfaltových komunikacích a betonových chodnících. Součástí stavby je i přepojení nebo oprava všech vodovodních přípojek.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 150 mm (řad V1 179,50 metrů, řad V2 179,30 metrů, propoj 3,90 metrů).

Rekonstruované řady budou při rekonstrukci odstaveny, zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. července 2020. Stavební práce probíhají, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 2. listopadu 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies