Údlice, Přečaply, rekonstrukce vodovodního přivaděče

Údlice, Přečaply, rekonstrukce vodovodního přivaděče
24.02.2017 – 30.11.2020
SVS bude rekonstruovat poruchový vodovodní přivaděč Údlice - Přečaply v celkové délce cca 1254 metrů.


Více o stavbě:
Přečaply, část obce Údlice, jsou zásobovány z dolního pásma Chomutov. Přivaděč pokračuje dál směrem Nezabylice, Hořenec, Bílence, Voděrady, Škrle, Lažany, Hrušovany, Vysočany a Hořetice. Úsek z Údlic do Přečapel je tvořen převážně potrubím z azbestocementu vnitřního průměru 250 mm a kratší úsek od začátku Přečapel je z litinového potrubí vnitřního průměru 250 mm. Byl uveden do provozu v roce 1965. Je mimo obec uložen v extravilánu, v obci je veden v asfaltobetonové a štěrkové komunikaci a v úvozu. Vzhledem k velmi častým poruchám SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci přivaděče ve stávající trase použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 250 mm. V délce 1171 metrů půjde o potrubí s ochrannou vrstvou pro použití bezvýkopové technologie Berstlining, kdy je do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení zataženo nové potrubí stejného (nebo i většího) průměru. V délce 83,2 metrů bude rekonstrukce provedena v otevřeném výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících dvou vodovodních přípojek na řadu, změna vystrojení čtyř stávajících armaturních šachet a napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. února 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (předpoklad ve 13. týdnu) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 24. září 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020 (z důvodu sporu s vlastníky pozemků).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies