Úštěk, Podskalská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Úštěk, Podskalská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
29.06.2020 – 15.12.2020
V Úštěku, v Podskalské ulici, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 140 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s investiční akcí města, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm z roku 1925. Řad je již dožilý a poruchový. Kanalizaci tvoří zděný obdélník 600/400 z roku 1913 a úsek z betonu DN 400 mm. Stoka vykazuje praskliny, netěsnost, vrostlé kořeny ve spojích. Úsek zděného obdélníku vykazuje praskliny ve stropních překladech a vymleté pojivo. Kanalizační šachty mají nedostatečný profil a poškozená stupadla.

Z uvedených technických důvodů a v koordinaci s investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 89,2 metrů a kanalizace v délce 92,3 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k sanaci stropní desky stávající zděné kanalizace. Součástí je rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet. Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodu včetně přepojení všech vodovodních přípojek. Sanace stropní desky stávající kanalizace začíná v ulici Podskalská v blízkosti č.p. 97 v šachtě S1 a pokračuje směrem k ulici 1. máje až k č.p. 80, kde kanalizace přechází do kruhové profilu DN 400. Na stoce se nachází 6 kanalizačních šachet, z toho 2 jsou nefunkční. Předmětem rekonstrukce jsou 4 funkční šachty. Rekonstruovaný vodovod začíná za sekčním šoupětem u č.p. 98 a dle staničení pokračuje v levé části komunikace až k č.p. 80, kde přechází na PVC 110. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2020.  Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 3. srpna 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 29. října 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies