Ústí n. L., Habrovice, od č.p. 71 po č.p. 110 - rekonstrukce vodovodu

Ústí n. L., Habrovice, od č.p. 71 po č.p. 110 - rekonstrukce vodovodu
26.06.2020 – 31.10.2020
V Habrovicích, jež jsou místní částí města Ústí nad Labem, vyměníme poruchový ocelový vodovod, v úseku mezi čp. 71 k č.p. 110, pro cca 50 zásobených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě místní části Habrovice se nachází ocelový vodovodní řad DN 100 mm. Řad pochází z roku 1986, vykazuje netěsnosti spojů a korozi. Kanalizace je zde tvořena stokou z PVC DN 300 mm z roku 1995. Dle kamerové prohlídky je potrubí v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na investiční akci města, rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 152,64 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové polyetylenové potrubí PE100 RC+ DN/OD 110 SDR17 typ 3. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 10 ks a 2 ks podzemního hydrantu DN80.

Rekonstrukce je navržena otevřeným výkopem (překopem) komunikace a následně bezvýkopovou metodou berstlining a řízeným vrtem. Pro bezvýkopovou metodu bude použito potrubí v návinu na kotouči.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (32. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 26. září 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies