Ústí n. L., Lipová - rekonstrukce odpadního potrubí z VDJ Všebořice a VDJ Ve Stráni

Ústí n. L., Lipová - rekonstrukce odpadního potrubí z VDJ Všebořice a VDJ Ve Stráni
27.04.2020 – 27.08.2020
V Ústí nad Labem, v ulici Lipová, položíme nové odpadní potrubí z vodojemů Všebořice a Ve Stráni, které zajistí odvádění přepadové a odpadní vody. Vyřeší se tím situace s vyplavováním přilehlých objektů.


Více o stavbě:

V ulici Lipova se nachází nezatrubněná část odpadního potrubí z vodojemu Všebořice a vodojemu Ve Stráni. Nezatrubněná část odpadního potrubí je v současné době nefunkční, dochází k vyplavování garáží a dále dochází k poškozování školního pozemku ZŠ Ústí nad Labem Pod Vodojemem, evidujeme četné stížnosti vlastníků vyplavených objektů.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o pokládce odpadního potrubí v délce 120,13 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího odpadního potrubí, na trase budou osazeny revizní šachty v celkovém počtu 5 ks. První šachta Š01 je navržena monolitická z KB bloků a prefabrikované zákrytové desky. Ostatní šachty Š02-Š05 jsou navrženy standardně kruhového profilu DN1000. Na trase se nachází jedna přípojka z vodojemu Ve Stráni v dimenzi DN300. Avšak profil není kapacitně zatížen a navržené potrubí litinové DN/ID150 je vyhovující. Odpadní potrubí bude napojeno na stávající infrastrukturu v revizní šachtě Š01. Jedná se o stavbu za účelem odvádění přepadové a odpadní vody z vodojemů Všebořice a Ve Stráni.

Pro nové odpadní potrubí bude použita kanalizační litiny DN 150 v délce 120,13 metrů. Součástí stavby je odbočka z vodojemu Ve Stráni, bude použito ocelové potrubí DN 300 v délce 1,93 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. dubna 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 1. června 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 27. srpna 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies