Ústí nad Labem, Neštěmice ČOV - odstředivky

Ústí nad Labem, Neštěmice ČOV - odstředivky
17.04.2019 – 17.02.2020
V Ústí nad Labem, na ČOV v Neštěmicích, vyměníme dosluhující odstředivky za nové a výkonnější.

 

Více o stavbě:

Předmětem stavby je výměna starší z odstředivek odvodnění za novou o větším výkonu, a výměna odstředivky zahuštění za novou kapacitnější.

Rekonstrukce spočívá ve výměně starší odstředivky odvodnění 28 m3/h za novou o výkonu cca 30 m3/h. Stávající odstředivku nelze využívat na maximální výkon vzhledem k nekapacitní kalové jímce. Kalová voda z odstředivky zahuštění je zaústěna do stejné kalové jímky.

Po výměně odstředivky zahuštění stávající max. výkon 28 m3/h za výkon 55 m3/h bude kalová voda z odstředivky zahuštění zaústěna do kanalizace na přítok ČOV a nebude vypouštěna do jímky kalové vody.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. dubna 2019. Vlastní stavební práce začnou koncem května. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena max. 10 měsíců od předání staveniště, tj. do 17. února 2020. Následovat bude roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies