Ústí nad Labem, Vojnovičova, Návětrná, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí nad Labem, Vojnovičova, Návětrná, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.05.2019 – 30.09.2020
V Ústí nad Labem, v ul. Vojnovičova, Návětrná, a Školní, provedeme rekonstrukci vodovodu a kanalizace pro cca. 400 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Ústí nad Labem, které v této lokalitě plánuje provést revitalizaci zeleně a povrchů.


Více o stavbě:

V ulicích Vojnovičova a Návětrná se nacházejí vodovodní řady z litinového potrubí DN 80 mm z roku 1984, které jsou v dobrém technickém stavu.  Ve Školní ulici je vodovod tvořen potrubím z litiny DN 150 mm rověž  roku 1984, na kterém evidujeme již celkem 3 poruchy.

Kanalizace je v ul. Vojnovičova tvořena úseky z kameniny KA DN 400 mm a úseky z betonu DN 400 mm a DN 300 mm, byla uvedena do provozu v roce 1950. Stoka vykazuje praskliny a v některých úsecích rozlomené trouby. V ulici Návětrná se nachází kanalizace z kameniny DN 300 a DN 400 mm, pochází rovněž z roku 1950, i zde kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav, kanalizace je popraskaná, tvoří se kaverny, chybějí části stok. Ve Školní ulici je stoka tvořena potrubím z kameniny DN 400 také z roku 1950, vykazuje četné kaverny, deformace, netěsné spoje, praskliny.

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu kanalizace, i s ohledem na souběh trasy vodovodů i nutnosti výměny poruchového úseku vodovodního řadu, dále v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu, a z důvodu následné plánované revitalizace ze strany města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je tak rekonstrukce vodovodu v celkové délce 984 metrů a kanalizace v celkové délce 745 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny v dimenzích DN 300, DN 400 a DN 600. Součástí rekonstrukce kanalizace je i rekonstrukce revizních šachet a přepojení všech nalezených funkčních přípojek kanalizace. Pro nový vodovodu bude použito potrubí z polyetylenu v dimenzích DN 90, DN 110, DN 160. Součástí rekonstrukce vodovodu je i výměna podzemních hydrantů, uložení jednoho nadzemního hydrantu pro požární účely a přepojení všech vodovodních přípojek.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. května 2019. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Ve 25. kalendářním týdnu začne pokládka provizorního povrchového vodovodu.

Stavba bude rozdělena na etapu I., II. a III.:

  • I. etapa: 1. 7. 2019 - 30. 11. 2019 (ul. Vojnovičova a 1. pol. Školní, ul. Vojnovičova nejpozději do 1. 9. 2019)
  • II. etapa: 1. 3. 2020 - 31. 5. 2020 (druhá polovina ul. Školní)
  • III. etapa: 1. 6. 2020 - 30. 9. 2020 (ul. Návětrná).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies