Varnsdorf, nám. Edvarda Beneše, Legií po č.p. 2544 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Varnsdorf, nám. Edvarda Beneše, Legií po č.p. 2544 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.11.2019 – 31.05.2020
Ve Varnsdorfu, u náměstí E. Beneše a v části ulice Legií, v úseku po č. p. 2544, probíhá rekonstrukce dožilého vodovodu v těsném souběhu s kanalizací z roku 1899.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 150 mm z roku 1964. Vodovod vede v těsném souběhu s kanalizací. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 mm z roku 1899. Hloubka uložení stoky je od 1,8 – 3,5 metrů. Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace vykazuje korozi 50 %, vyskytují se zde četné praskliny, netěsnosti, prorůstající kořeny, a tvoří se kaverny. Kanalizační šachty mají nedostatečný profil a chybějí stupačky. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 129 metrů a vodovodu v celkové délce 145 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z oboustranně glazované kameniny DN 300 mm. Vodovodní řad bude obnoven z litiny DN 150 mm. Odbočný řad DN 80 mm z oceli bude nahrazen novým potrubím z polyetylenu HDPE DN 90 mm.

Stoka i vodovod jsou umístěny ve veřejné komunikaci. Stavební práce budou probíhat současně a ve většině trasy v souběhu ve společném výkopu při snaze minimalizovat zásahy do povrchu komunikace a minimalizovat negativní dopady na veřejný prostor a obyvatele v dané lokalitě. Provedením stavby dojde k zajištění řádného odvádění dešťových a splaškových vod v dotčené oblasti jednotnou kanalizací a k zajištění spolehlivých dodávek pitné vody do připojených objektů.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (47. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. května 2020 (je zahrnuta zimní technologická přestávka).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies