Velké Hamry, VDJ Mariánka - rekonstrukce

Velké Hamry, VDJ Mariánka - rekonstrukce
04.09.2019 – 30.06.2020
Ve Velkých Hamrech provádíme stavebně technologickou rekonstrukci zemního dvoukomorového vodojemu z roku 1975.


Více o stavbě:

Vodojem se nachází na východním svahu nad městem Velké Hamry. Lokalita stavby se rozkládá v nadmořské výšce cca 495 metrů n. m. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1975, stavebně-technický stav tak odpovídá jeho září. Vodojem slouží k zásobení obyvatel před spotřebištěm.

Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem 2 x 250 m3 tvořený dvojicí kruhových prefabrikovaných akumulačních nádrží (AN) a dvoupodlažní manipulační komoru se vstupními komorami do AN.

Stropní konstrukce AN včetně vstupní komory bude vybourána a obnovena. V rámci rekonstrukce manipulační komory se provede komplexní sanace stropní konstrukce nad oběma podlažími. Budou vyměněny veškeré zámečnické prvky za nové. Sanována bude i vnitřní omítka zděné části manipulační komory. Součástí rekonstrukce bude provedení nového střešního pláště včetně klempířských prvků a celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem, jehož součástí bude i doplnění okapového chodníčku s dosypáním zásypů. Stropní konstrukce AN bude složena z filigránové stropní desky a monolitické dobetonávky z železobetonu. Vstupní komory budou vyzděny z betonových tvarovek, strop budou tvořit železobetonové stropní desky, finální vrstva bude asfaltový pás s povrchovou úpravou s posypem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. září 2019. Vlastní stavební práce již běží. Rekonstrukce vodojemu probíhá za provozu, z toho důvodu bude jedna komora dokončena do 31. prosince 2019, poté bude na jaře pokračovat (jak klimatické podmínky umožní zahájení prací) rekonstrukce druhé komory s termínem dokončení nejpozději do 30. června 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies