Vilémov, za ZŠ, u hřiště - rekonstrukce vodovodu

Vilémov, za ZŠ, u hřiště - rekonstrukce vodovodu
11.02.2020 – 31.07.2020
Ve Vilémově, v lokalitě u hřiště a za ZŠ, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu. Stavbu koordinujeme s obcí Vilémov, která plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V lokalitě u hřiště se nachází vodovodní řad z PVC d160, uvedený do provozu v roce 1972, a v lokalitě za ZŠ je v provozu od roku 1979 řad z PVC d90. Řady jsou již dožilé a poruchové. Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci obnovy povrchů ze strany obce se rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 336,30 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu, pro řad B1 v délce 228,40 metrů a pro řad B2 v délce 107,90 metrů. Stavba proběhne otevřeným výkopem.

ŘAD „B1“ – u hřiště. Rekonstrukce bude začínat vedle křižovatky před mostem a čp. 24. Dále pokračuje trasa ve štěrkové komunikaci ve směru do ulice ke stávající odbočce přes potok Liboc v LB12. Zde bude osazena odbočka se šoupátky DN 80 a sekční DN 150. Dále vede trasa v místní komunikace k odbočce v LB7 , před podzemním hydrantem v H1 kde je provedeno odbočení pro budoucí výstavbu nové lokality RD. Za odbočkou před hydrantem bude osazeno šoupě DN 80. Ukončení trasy rekonstrukce bude provedeno ve stávající armaturní šachtě v LB1. Dále dojde k přepojení domovních přípojek. Na vodovodu bude osazen podzemní hydrant H1 pro odkalení sítě.

ŘAD „B2“ – za ZŠ. Rekonstrukce bude začínat za mostem před čp. 167. v místě napojení budou osazena dvě nová šoupata DN 80 a potrubí ve směru na Kadaň PVC 90 bude připojeno za šoupětem, v LB18 podzemním hydrantem v H2 . Před hydrantem bude osazeno šoupě DN 80. Dále dojde k přepojení domovních přípojek. Na vodovodu bude osazen podzemní hydrant H2 pro odkalení sítě.

Stávající armaturní šachta bude dle požadavku provozovatele vodovodu nově vystrojena. Dojde k rozebrání stávajících potrubí a armatur a osazení nových. Z původních armatur zůstane šoupě DN 150 na přítoku do šachty, dále bude opětovně osazen redukční ventil DN 80 a filtr DN 80. Ostatní armatury a tvarovky budou nové. Dále dojde k opravě stropu a stěn šachty o ploše 50,8 m2. Dále bude vyměněn stávající ocelový žebřík. Bude nahrazen nerezovým šířky 350mm a výšce 2,0m. Žebřík bude ukotven do zdiva.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. února 2020. Vlastní stavební práce začnou ve 12. kalendářním týdnu, předcházet tomu bude v následujících dnech vytyčení inženýrských sítí, roztažení provizorního povrchového vodovodu a přepojení na provizorní vodovod (předpoklad 16. 3. 2020). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020, aktuální harmonogram prací však počítá s dokončením stavby dříve.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies