Výsluní č.p. 27 - 19 - rekonstrukce vodovodu

Výsluní č.p. 27 - 19 - rekonstrukce vodovodu
25.02.2020 – 15.06.2020
Ve Výsluní, v úseku mezi č.p. 27 až 19, provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu z roku 1967. Stavbu koordinujeme s městem, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nachází vodovodní řad z litiny DN 80, uvedený do provozu v roce 1967. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace se v této lokalitě nenachází.

Z důvodu špatného technického stavu vodovodního řadu, a s ohledem na plánovanou investiční akci města Výsluní, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 106,60 metrů.

Rekonstrukce bude provedena ve stávajících trasách, které byly zaměřeny podle vnějších znaků – poklopů šoupat. Celá rekonstrukce bude provedena potrubím z vysokohustotního polyetylenu HD-PE 9010® RC plus, SDR 17, 90 x 5,4 mm. Potrubí řadu bude rekonstruováno v délce 86,6 metrů bezvýkopovou metodou berstlining, ve zbývající délce bude uloženo do samostatné pažené rýhy. Na řadu bude osazena nová odvzdušňovací podzemní souprava v místě bývalé přípojky zbořeného domu na parcele k. č. 190.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. února 2020. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 9. března 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies