Vysoká Pec, Drmaly – rekonstrukce vodojemu

Vysoká Pec, Drmaly – rekonstrukce vodojemu
17.05.2019 – 30.04.2020
V Drmalech, jež je místní část obce Vysoká Pec, bude zrekonstruován dožilý vodojem zásobující cca. 200 obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu Drmaly, který se nachází severovýchodně od obce Drmaly na úpatí přilehlého vrchu s vrcholem ve výšce 457 m n.m..

Přesný rok uvedení vodojemu do provozu není znám, dochováno je torzo původní projektové dokumentace z roku 1927 a to pouze základní výkresy železobetonové konstrukce.

Důvodem k provedení stavebně-technologických úprav je odstranění poruch na objektu vznikajících vlivem stárnutí technologie a jejím užíváním.

Vodojem je zemní, dvoukomorový s kapacitou 2x180m3. Kruhové akumulační nádrže mají stěny i strop zasypaný zeminou. Vstupní a manipulační komora umístěná ve středu mezi nimi vystupuje směrem jižním na terén. Vstup do vodojemu je přes vstupní a zároveň manipulační komoru v 1.NP z betonového chodníku na úrovni přilehlého terénu. Obě tyto komory tvoří jeden prostor, na který o podlaží níže v 1. PP navazuje armaturní komora.

Vodojem se nachází na oploceném zatravněném pozemku se vstupem brankou v oplocení. Za brankou je terénní vyrovnávací schodiště s navazujícím chodníkem z betonových tvárnic.

V rámci rekonstrukce technologie vodojemu je uvažováno s kompletní demontáží trubního a armaturního vybavení v armaturní šachtě před vodojemem a ve vodojemu. Nová potrubí budou napojena na stávající příruby, nebudou se vyměňovat prostupy skrz zdi, podlahy či stropy, ponechané části potrubí budou očištěny a opatřeny protikorozním nátěrem. Rekonstrukce bude prováděna za provozu (v provozu bude jedna akumulační komora).

Dojde k výměně technologických rozvodů, elektroinstalace a vzduchotechnického zařízení. Podzemní akumulační nádrže včetně armaturní komory a manipulační/vstupní komory budou opraveny, nádrže zpět po provedení izolací a odvětrání přisypány. Bude osazena nová dělicí příčka v manipulační komoře, odstraněna buňka elektro s úpravou pod ní ležící zpevněné plochy a oprava chodníku a oplocení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. května 2019. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 30. 4. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies