Žatec, Komenského alej, Volyňských Čechů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Komenského alej, Volyňských Čechů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
07.05.2020 – 31.08.2020
V Žatci, v ulicích Komenského alej a Volyňských Čechů, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a děravé kanalizace, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Žatec, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1955. Řad je již dožilý a poruchový. Stoka je v ulici Komenského alej tvořena potrubím z betonu DN 300 a z kameniny DN 200, dále je zde úsek kanalizace ze zdiva 450/500 a 300/450. V ulici Volyňských Čechů je kanalizace tvořena betonovým vejcem DN 800/1200 a rovněž úsekem ze zdiva 650/1000. V obou ulicích kanalizace pochází z roku 1969.

Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu místy nad 50 %, netěsné spoje, vymleté spáry a díry. Místy je chybějící zdivo a nevyhovující šachty.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Žatec, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 231,70 metrů a kanalizace v celkové délce 314,30 metrů. Stavba bude prováděna částečně otevřeným výkopem a zčásti bezvýkopově.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 v délce 55 metrů, tento úsek bude položen v otevřeném výkopu. Dále pak bezvýkopovou technologií sanační inverzní vložkou DN 500/800 mm rekonstruován úsek v délce 73 metrů, dále obložením dna stávající stoky DN 650/1000 čedičovým obkladem dna v délce 162,0 m a v posledním úseku dojde k zatažení polypropylenového DN 300 do původní zděné stoky 300/450 v délce 24,3 metrů. Zbylá část bude zaplavena cemento-popílkovou směsí. Celková délka sanované a rekonstruované kanalizace je 314,30 metrů.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 231,70 metrů, vč. přepojení 13 ks vodovodních přípojek. Stávající potrubíbude v místech ve výkopu odstraněno. Pro požární zajištění území bude využíván stávající nadzemní hydrant v ul. Komenského alej před obchodním domem LIDL. Pro nový vodovod bude použito potrubí  z tvárné litiny DN 100, a rekonstrukce proběhne otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (19. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies