Žatec, Politických vězňů, Brožíka, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Politických vězňů, Brožíka, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.04.2020 – 30.09.2020
V Žatci, v ulicích Politických vězňů, Václava Brožíka, a Vrchlického, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a netěsné kanalizace, pro cca 180 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Žatec, které plánuje provést rekonstrukci chodníků a obnovu komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1955. Řady jsou již dožilé a poruchové.

Stoka je tvořena převážně betonovým potrubím DN 500 a úsekem z PVC DN 400, kanalizace pochází z roku 1978. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu místy nad 50 %, netěsné spoje, a nevyhovující šachty.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Žatec, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 516,20 metrů a kanalizace v celkové délce 278,10 metrů.

Stavba bude prováděna částečně otevřeným výkopem a zčásti bezvýkopově.

Stoka A1 bude rekonstruována bezvýkopově sanační inverzní vložkou DN 500 v délce 129,80 metrů. Stoka 2 bude nahrazena potrubím z kameniny DN 300 v délce 71,30 metrů, stoka 3 rovněž za kameninové potrubí DN 300 v délce 77 metrů. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet, a přepojení kanalizačních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE 3.0 SLM. Řad B1 bude vyměněn bezvýkopově metodou crashing v délce 170,80 metrů, řady B2 a B3 budou rekonstruovány výkopem v délce 123,60 metrů a 94,60 metrů. Řad B4 bude vyměněn bezvýkopově (crashing) v délce 99 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. dubna 2020. Vlastní stavební práce v těchto dnech začínají, a to první etapou v ul. Václava Brožíka. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies