Žatec, Studentská, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Studentská, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
28.04.2017 – 31.08.2020
V Žatci budou v obou ulicích zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno celkem cca 320 obyvatel.


Více o stavbě:
Kanalizace v uvedené lokalitě je z betonu vnitřního průměru 500 mm a vejčitého profilu 500/750 mm. Stoky byly uvedeny do provozu roku 1969 a dnes jsou ve špatném technickém stavu, zkorodované místy až nad 50 % a s dírami ve dně, což způsobuje vznik kaveren. V souběhu s kanalizací je veden vodovod. Vodovod pro spodní tlakové pásmo (zásobovaný z vodojemu Žatec STP) i vodovod pro horní tlakové pásmo (zásobovaný z vodojemu Čeradice) je z litiny vnitřního průměru 80 mm. Pocházejí z roku 1955. Vzhledem k poruchovosti budou vyměněny současně s kanalizací. Vodovod a kanalizace jsou uloženy v asfaltobetonové komunikaci, a to v ul. Studentské v místní komunikaci v hloubce do 3,5 m a v ul. Volyňských Čechů v komunikaci ve správě SÚS Ústeckého kraje v hloubce až 5,5 m. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace v ul. Studentské použita bezvýkopová metoda vložkování, kdy dojde k zatažení sklolaminátového rukávce do stávajícího potrubí 500/750 mm v délce 186,6 m. V ul. Volyňských Čechů dojde k rekonstrukci kanalizace částečně bezvýkopem, zatažením rukávce do stávajícího potrubí 500 mm v délce 356,7 m a zčásti v otevřeném paženém výkopu v celkové délce 197,85 m za použití kameniny vnitřního průměru 500 a 400 mm.K rekonstrukci vodovodu dojde ve výkopu. Ve Studentské ul. se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu v délce 32 m. V ul. Volyňských Čechu bude použito potrubí z tvárné litiny o vnitřních průměrech 150,100 a 80 mm v celkové délce 576,8 m.

Stavba je rozčleněna na etapy, I – Studentská a II – Volyňských Čechů. Některé stavební práce mohou probíhat v obou etapách souběžně a jiné návazně, aby bylo možné koordinovat dopravní obslužnost aj. Součástí stavby je přepojení stávajících 38 domovních vodovodních i 92 kanalizačních přípojek a napojení na stávající navazující řady/stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanými investičními akcemi kraje k obnově povrchů komunikací II/227 a II/225. 

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 28. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 19. týden), začnou v ulici Studentská. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 15. prosince 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2019 (týká se ulice Studentská).

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.  

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies