Ždírec, Bořejov - rekonstrukce vodovodu

Ždírec, Bořejov - rekonstrukce vodovodu
19.08.2020 – 30.11.2020
V Bořejově, místní části obce Ždírec, vyměníme dožilé poruchové vodovodní řady. Stavbu koordinujeme s obcí, která po dokončení stavby plánuje provést obnovu historické dlažby.


Více o stavbě:

V části obce Bořejov, na p.p.č. 1291/1, kde se nachází památkově chráněná cesta, je uložen vodovodní řad z litiny DN 70 a DN 40, který byl uveden do provozu v roce 1913. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s obcí, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 205,74 metrů.

Nový vodovodní řad bude z polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN/OD 90 SDR17 typ. 02. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 9 ks a 1 ks podzemního hydrantu DN80 (určený pro technické účely).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. srpna 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (36. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies